środa, 24 października 2018

Październik

Kolejny blog tematyczny to "My family". W tym bloku tematycznym zawarte jest słownictwo związane z członkami rodziny.

Piosenki, które umiemy: 


"The Finger Family"

 Daddy finger, daddy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?


 Mommy finger, Mommy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?


 Brother finger, Brother finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?


 Sister finger, Sister finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?


 Baby finger, Baby finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?"Say Cheese"

 Let’s take a picture, you and me.

Look at the camera. 1, 2, 3.

Let’s take a picture, you and me.

Look at the camera. Say, “Cheese!”


Okay…let’s make a happy face.

Ready?

Cheese!


 Let’s take a picture, you and me.

Look at the camera. 1, 2, 3

Let’s take a picture, you and me.

Look at the camera. Say, “Cheese!”


Okay, okay. This time, let’s make a funny face.

Ready?


 Let’s take a picture, you and me.

Look at the camera. 1, 2, 3

Let’s take a picture, you and me.

Look at the camera. Say, “Cheese!”


 Okay, okay. This time, let’s make a scary monster face.

Ready? Grrrrrr…

Huh? Ohhhh!


 Let’s a picture.

You and me.

1, 2, 3.


Say, “Cheese!”

Wrzesień

We wrześniu dzieci na poszczególnych szczeblach edukacyjnych zapoznały się z pierwszym blokiem tematycznym "Hello!". Przedszkolaki zostały wprowadzone do rozpoczęcia nauki języka, przyswoiły proste polecenia, które będą towarzyszyły nam na każdych zajęciach.  Nauczyły się witać i żegnać  w języku angielskim, jak  również się przedstawić. Wszystkie dzieci zapoznały się z pacynkami, które towarzyszyć będą nam w trakcie realizowania kursu Sneezy i Dotty. 

Piosenki, które umiemy: 

"Hello!"

Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?

I’m good.
I’m great!
I’m wonderful!
I’m good.
I’m great!
I’m wonderful!

Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?

I’m tired.
I’m hungry.
I’m not so good.
I’m tired.
I’m hungry.
I’m not so good.

Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?

"Five Littles Monkeys"

Five little monkeys jumping on the bed.
One fell off and bumped his head.
Mama called the doctor and the doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

Four little monkeys jumping on the bed.
One fell off and bumped his head.
Mama called the doctor and the doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

Three little monkeys jumping on the bed.
One fell off and bumped her head.
Mama called the doctor and the doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

Two little monkeys jumping on the bed.
One fell off and bumped his head.
Mama called the doctor and the doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

One little monkey jumping on the bed.
She fell off and bumped her head.
Mama called the doctor and the doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

Angielski w przedszkolu

Znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach stanowi duży atut i otwiera przed ludźmi wiele ścieżek. Umożliwia podróżowanie bez bariery językowej po niemalże całym świecie, ułatwia znalezienie dobrej pracy, pozwala na poznanie zagranicznych kultur.
W wieku przedszkolnym dzieci niezwykle szybko uczą się i przyswajają nowe treści, szczególnie jeśli chodzi o języki obce. Małe dzieci, w przeciwieństwie do większości osób dorosłych, nie odczuwają wstydu/strachu przed mówieniem w języku obcym. Chętnie biorą udział w różnego rodzaju zabawach ruchowych, śpiewają wesołe piosenki, powtarzają zabawne wierszyki i w ten sposób poznają język obcy.
         Nauka języka angielskiego w przedszkolu jest zbliżona do nauki języka ojczystego, najpierw przez osłuchanie, następnie powtarzanie i wreszcie swobodne posługiwanie się i rozumienie słownictwa, zwrotów, etc.
        Całoroczny kurs nauki angielskiego w przedszkolu obejmuje kilka działów tematycznych (units), realizowanych kolejno po sobie. Każdy z nich, głównie w formie zabawy (piosenki, gry, zabawy ruchowe, opowieści, kolorowanki) zapoznaje uczniów z nowym słownictwem i strukturami gramatycznymi.